Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aatakoyi

Naanistsikso’kowammotsiihpinnaani

Aatakoyi

Aatakoyi

Ao'takosi iitaoksisawaaatsiwa matapiwa ki iitaitsinikootsiwa.

I'toksisawoiksi niksisstsinnaana ayiisoyiwa ki aiksimatsimmiwaiksi.

Manist ssoohpi ninaiksi ihtaitsiniki ki otsikskimaanowayi mattohtaitsinikiwa. Iikaisskayimmiiyawa.

nitsiikaikiahpikimmotspinnaan ki kamitso'kaanopinnaaniki nitaistamitsstsitso'kaahpinnaan. Kanaitapiwa nitaoko'simmokinnaan.

Naahsinnaaniksi

Aikaitapiitsinikoyiiyawa I'nakstssimmiksi.

Anniayi pookaiksi niitaisssksinimmiawa niitsii.

Maanistapi samiko'kohpi, omahkitapiiksi iitaikaitapiitsiniki. Mo ksiistsikosi kamitsitsinikisawa nitakohtsaapstsiihpinnaan naahsinnaaniksi nitawanikkinnaaniawa. Niitapawaaniyawa iikomaakaoyi moi nimaatakohtsopoya'pisstsiihpinnaani nimaatak ohtoni'pinnaana moi nimohtawai'stamattsootspinnaani.

Akstook nitsiitsinikootspinnaanisti mo aatakoyi,

Naapi ki Siikokiinis
Naapi ki Mi'ksinittsiistsi
Naapi: Omahkina

Siksikaakii ki pookawa, Siksikaissksaahkoyi, Soohkittsi, 1940, Glenbow Archives NA-3092-94

Siksikaakiiwa ki oko's
Glenbow Archives NA-3092-94

   

Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.