Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Iitaomatskahtakio'pistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Aohpomma’piikoaiksi

Naapiikoaiksi

Aohpomma’piikoaiksi otaiisttsitsitsao’toohsawa nitsiikawattsa’pssimmannaaniawa. Maatohkai’ta’pimannaana. Nimaataotsistapimannaana. Nitsiikohtssksinowannaan Naapiowa ki nitsitanistsinihkatannaaniawa ‘Naapiikoan’. Nimaatohtohkoikihpinnaana opi’kaani ki nimaatohkstaahpinnaana nahksskai’piotoohpommaani.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1784 – Saahksspiiksi naapiikoaiksi otsaiisttsitsao’toohsi.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1784 - Saahksspiiksi naapiikoaiksi otsaiisttsitsao'toohsi. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Naamaiksi Iitsitapa’pihkayi

Nimaatstaahpinnaana amoksi maano’toiksi maahkaohpommattsiimahsa nitsiihkawannaan. Nainowattaohkottsiki’tawaatoomiawa miistakistsi iitsitapa’pihkahtakiiyawa naamayi omiksi Tu’naxa. Annim aamoksk iitopii. Iitsai’pisskohtoyiiyawa Piikani ki iikitakai’nitsiiyawaiksi.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1811 – Nitsitomattsskootspinnaani.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1811 - Nitsitomattsskootspinnaani. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Iitaomatskahtakio’pistsi

Nitsiiksiksimatsimmannaani aomatskahtakiiksi tokskaistsi opi’kaanowawaistsi iikohkowa’pii. Nitsiinaoksai statannaaniawa nitsksaahkoominnaani mahkitopissawa. Iitaomatskahtakio’pistsi anihkayi ihtsito’takihtsiiyawa nitsksaahkoominnaani.

Iitaomatskahtakio'pistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Issa’tsi omahkoyi ksaahkoisinaaksini (76KB)

Iitaomatskahtakio’pistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Aapiksssin (Smallpox)

Aohpomma’piikoaiksi ihpo’toyawa niistsisskayi nimaatohtohkoikihpinnaana. Mo 1837 aapiksssin iito’tstsiwa. O’tsitskanistsiitapi 6,000 iihtsi’niiksi. Naatokiokskanaokoohtsiksi nitsitapiiminnaaniksi iitsi’niyawa.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1837 – Iitapiksso’pi.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1837 - Iitapiksso'pi. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Pi’kaanistsi

Nitsiikakaisowaapistotsihpinnaani nitopommannaanistsi. Akaiisatstsaaiksi nimohta’paistotakihpinnaaniawa isspiksisoka’simi aisapima’siiyawa. Naamaiksi nitaikahksistsimannaani. Ihtao’tsitsksoka’psiiyawa nahkohtsitainnahkomsinnaani saakiahkitopinnaaniki. Asoiyinnistsi annistsi mi’ksskimmio’takiistsi nimattaisaokohpattsaannaaniawa ihtaisskso’satakio’pi. Mi’kotaiaiksskimmiksi ni’toi nimattaisaokohpattsaannaaniawa nimohtsitaisaitsikihtatskaahpinnaan.Pomma'pi, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

   

Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.