Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aamsskaapaokakihtsimaiksi iita'kohto'takiiyawa nitawahsinnaani.  Isskskaakssin ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Innaisstsiisini

Nitaistsitsainnaisstsookakohtomootsiimahpinnaani Aokakihtsimaiksi

Aamsskaapaokakihtsimaiksi nitsitanikkinnaaniawa nahksinnaisstsiimahssinnaaniawa mo 1855. Niistonnaan nimaatotamanikkinnaanaatsiksi.

Aamsskaapiaapiikoaiksi a’paistotakiiyawa istsiainaka’soohsokoyi anno ayakohtstsiwa. Anihk nitsitsiksisttowakkinnaaniawa anno nitsksaahkoominnaani otaakaokakihkihtsissawai, otsawa’ko’tsissawai.


Piikaniinaawa Red Old Man, 9 Niipistsi Otsitainnisiihpi, 1855, Gustavus Sohon, Glenbow Archives NA-360-1; Amaok Lame Bull tsahtao Only Chief, ninaawa Piikani, 8 Niipistsi Otsitainnisiihpi, 1855, Gustavus Sohon, Glenbow Archives NA-360-6 White Bull tsahtao White Calf Bull, ninaawa Aamskaapipikani, 9 Niipistsi Otsitainnisiihpi, 1855, Gustavus Sohon, Glenbow Archives NA-360-12

Tokskammiksi nitsinaiminnaaniksi iisinaohsiiksi mo 1855.

Red Dye,
Otsinanskaan Glenbow Archives NA-360-1

White Bull,
Otsinanskaan Glenbow Archives NA-360-12

Lame Bull,
Otsinanskaan Glenbow Archives NA-360-6


Saawaissiksisttsiistomsini

Ammo isstoyiistsi naanistaokakio’sato’pinnaani aisinai’p stohkanayiikoyi niitapi mo isstoyii. Omahksisttsiistomsini iikakaoyi iitsinai’pistsi.

Maohkapiksssini 1,100 nitsitapiiminnaaniksi ihtohka’pssiyawa mo 1864.

Aapiksssin mattsitsitstsiwa mo 1868.

Pookaiksi iikattohtakai’niyawa i’kotsaapiksssini mo 1893.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1864 – Iitapiksso’pi.
1868 – Iitapiksso’pi.
1893 – Omohtsitakai’nihpi pookaiksi i’kotsaapikssini.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1864 - Iitapiksso'pi. 1868 - Iitapiksso'pi. 1893 - Omohtsitakai'nihpi pookaiksi i'kotsaapikssini. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Aapiksssin

I'kotsaapiksssin

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Maano’topamoiksi

Maanistapakaitapiihpi maano’topamoiksi noomao’toiksi nitsksaahkoominnaani, Aamsskaapaokakihtsimaiksi nitsito’tomookinaan nitsksaahkoominnaani. Nikaakohpskitspinnaan naamanikkohkoyi.

Anno pohsapiki’tawoohtsi, aokakihtsimaiksi noohkattsito’tsskakiiyawa naahksinnaisstsiimahpinnaani.Aamsskaapaokakihtsimaiksi iita'kohto'takiiyawa nitawahsinnaani.  Isskskaakssin ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Issa’tsi omahkoyi ksaahkoisinaaksini (78KB)

Aamsskaapaokakihtsimaiksi iita’kohto’takiiyawa nitawahsinnaani.

Isskskaakssin ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Ihkitsikawa Innaisstsiisini

Mo 1877 Pinaapaokakihtsimaawa iitohpokopiimiwa Siksikayi, Piikani, Kainai, Saahsii, ki Sahsaisso’kitakii maahkit sinnaisstsiimahsaiksi.

Nitsinaimminaniksi Sowa’tsiitaopi (Piikaniikoan), Issapoomahksika (Siksikaikoan), ki Mi’kiai’stoo (Kainaikoan) niitsiksimstayawa otakitapsoka’pisai otanipaitapiisowayi. Maatanistsiksimstawaiksawa aokakihtsimaiksi otaya’kohkanao’tsissawa ksaahkoyi.


R.B. Nevitt, NWMP Camp, Treaty #7, 1877, Otsinanskaan Glenbow Museum, Amoksi naawoohtsi ihtomatapopiiyawa: Niokskai Stamik (Siksika); Sowa'tsiitaopi (Piikani) Otsinanskaan Glenbow Archives NA-4035-159 R.B. Nevitt, Indian Camp, Treaty #7, 1877, Otsinanskaan Glenbow Museum

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

R.B. Nevitt,
NWMP Camp, Treaty #7, 1877,
Otsinanskaan Glenbow Museum

R.B. Nevitt,
Indian Camp, Treaty #7, 1877,
Otsinanskaan Glenbow Museum

Amoksi naawoohtsi ihtomatapopiiyawa: Niokskai Stamik (Siksika); Sowa’tsiitaopi (Piikani)
Otsinanskaan Glenbow Archives NA-4035-159


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.