Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Aottakiiksi, sinaaksin

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Aottakiiksi

Aottakiiksi

Maanistapakaitapiihpi naapiikoaksi ao’toiksi iitomatapoohkiitsiwa anno, nimaatohkoihka’spinnaana. Aamoksk maano’toiksi maata’paissapiwaiksawa mookimanni, tsaahko kayii.

Iiniotokiiksi stamikakawakkayitsihtatsiiyawa. Aamskaapaka’pioyiistsi mooksisk aotomitapipiayawa niik itaitapsapiyoiyattsayawa pinaapamsskaapohtsi. Ihtaisi’kaahkaanskayawaiksi ki mattohtaisspiksisoka’sskayawaistsi.

Aomatskahtakiiyawa Naapiaohkii anniayi nito’toyiiyawa moksissk motokiiksi. Nitsiikohtsikimmatohkoyi’pinnaan naapiaohki. Nitaawattai’sskamotsiihpinnaan, nimaatatsi naimmotsiihpinnaana.
Aottakiiksi, sinaaksin Aottakiiksi, sinaaksin

Issa’tsi omahkoyi ksaahkoisinaaksini (79KB)

ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Simsini Ihtsi’niiksi

Moohk naapiaohkiihk ihpawa’sokohtoo’p aipsstaahkaipokoo, sa’tsoopa’tsis ki mattoohkiitoka’pi. Iikohtakaipotsima’siwa matapiwa, ihtsi’niwai.

Stamiksiisaapo'pa maanistoksto'pi isstoyiistsi, Naapiaohki ihtsi'nio'p, otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Isammis imahkssinaawa (41KB)

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Nitsitsistao’pisskaanihpinnaani

Niistsao’pisskaani iitsiwa 1868. Annik akayiikakayimmi nota’sinnaaniksi ki nikattainaamayihpinnaan.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1868 – Iiniwa iitsistsaitssiipisskatahpi.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1868 - Iiniwa iitsistsaitssiipisskatahpi. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi,  ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


1870 iitsistsawahkaotsiimawa Sinaawa. Miim Sikoohkotoki anni pini’toohtsi aamohkai sstsiiwa. Sinaawa namanistsi’kiwa nimohtsskanoohpa’pssinnaani aapikssini iito’tahkomatsiwa anno otapi’sin, niiksiskayi Kainaikoani maatakaitapiiwa iitaoki’kayi. Pahtsiksiistapoohtsim noohkattsitoki’kawa Piikaniwa. Iito’tsitskakaitapi’sskohtowa Sinaawa. Aamohkay iitsistsawahkaotsiimawa Sinaawa.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1870 – Iitomo’tsaahpi sinaawa.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1870 - Iitomo'tsaahpi sinaawa. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi,  ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Maohksisoka’simiiksi

Maohsisoka’simiiksi ihto’tsskowayawa anno maahkitssikaassi saayinstawa’pii. Aottakiiksi iisaisskoyiiwawa ki iitssksinstawa’piwa. Ihpo’toyawa manokakihtsimani.

R.B. Nevitt, First Whiskey Spilled, 1874, Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

R.B. Nevitt,
First Whiskey Spilled, 1874,
Otsinanskaanistsi Glenbow Museum


Otsitsaakiakayi’pi Iiniiksi

Mo 1875 niksi I.G.Baker Company innaapsapipoyattstakiiyawa 75,000 iiniotoki. Miim Aamsskaapaka’pioyiistsi amoksk iitaohpommayawa. Anno nitsitapiiminnaana amoksi aahkohkana’paihkaiwa.

manistoksto’pi isstoyiistsi
1875 – Otsitakayi’pi iiniwa.

manistoksto'pi isstoyiistsi 1875 - Otsitakayi'pi iiniwa. Bull Plume manistoksto'pi isstoyiistsi, ihtsspomihtawa Glenbow Museum

Bull Plume manistoksto’pi isstoyiistsi,
ihtsspomihtawa Glenbow Museum


Spoohtsi Stamawaawahkaat

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.