Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Miinistsi Oissato'pi

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Miinistsi Oissato'pi

Aiksistakoka'tsa'piisi itaopakii matapiiksi itawaaniitsisttotsiiyawa. Pakki'pistsi aaitsisi, matapiiksi itaitapohtoisttotsiiyawa otsitakawahpiawa. Itaipakksiniki'piawa itaihkssi'piawa itayiistapohtohpiawa.

Pakki'pistsi

Pakki'pistsi iitai'tsiiyawa aisamiiposi. Aomanistaisoka'pi pakki'pistsi aihksi'kiawa. Otsitspahkohpi iitaisaisskii pakki'pistsi. Iitaihtsiyi nitsitaomoisspinnaani. Aamostskao'ki otsitomawakaowahpiawa. A'soyikiistsi miinistsi mattohtsitaissponoissko. Tokskayi kamsaitakaosawa nimattaissksinimmahpinnaan noohkiitsiyai akitonoissko. Nitaikkitstakihpinnaan nimohtaiksimatsimmannaaniawa nitaohkoyiikoissinnaaniawa.
Pakki'pistsi

Annora Brown, Pakki'pistsi (Prunus melancoparpa), 1960, Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

Annora Brown,
Pakki’pistsi (Prunus melancoparpa), 1960,
Otsinanskaanistsi Glenbow Museum

   

Niipooki'kaanistsi

Aiksistakoka'tsinnaaniki otapi'sina iitawaaniitsisttotsiwa. Saokii ihtsitaisttotsiwa. Ki'kaanistsi iitaissikopao'pi niiposi. Maanistsiistsi aipo'tstoomia ihtsitoyiikihtayawa iiniotoki. Matapiwa kiwa otaisikahkokiikaani aoksisawaaatsi akkaamotsiiksi ki iikso'kowammotsiiksi.
Niitoyiis

Siksikaoki'kaan saokioohtsi, 1874, Glenbow Archives NA-249-78

Glenbow Archives NA-249-78

   

Iiniwa aikskimatawa

Ai'samiiposi aisawattomaiksistsikosi nitsitaikskimatannaan iiniwa. Aihkihssimato'p

Iinio'ksisakoyi iitayiistapohto'p. Motokiiksi ihtaisi'kaahkao'pi ihtsitayissitapiiyio'piawa aisstoyisi.

Tokskaistsi mia'nistsitapiiwa iitaisspommootsiwa iitaitomanistohkimayaw. Iitaitomanistsi pisskayawa iitao'taminnisskoyiiyawa iinii. Nitsiikohtaisskaohkoyi'kaahpinnaan anni.

Awakaasiwa ki iiniwa ikitawaawapohsiwa ki iitaisoksistomiiyawa.
Iiniwa aikskimatawa

Frederick A. Verner, The Stampede [Iyaaksiisiiksi], Otsinanskaan Glenbow Museum

Frederick A. Verner,
The Stampede [Iyaaksiisiiksi],
Otsinanskaan Glenbow Museum

   

Ihkssimaani

Aokosi aakio'sina iitaihkssimawa, maanista'kohkott anistakaihkssimaahpi. Aamoyai mo isstoyi nitakaowatohpinnaan.

Iinio'ksisakoyi, awakaaso'ksisakoyi, ki ponokao'ksisakoyi ayiitsittsimato'piawa iitaihkssi'piawa. Iikitaikkamihkitsiiyawa naato'si ki ikaisamihtsiiyawa. Sopoyi ihtayiistapohpapokayi soissksissiiksi ki noohkiitsimmiksi isskssiinaiksi. Aakio'sina si'kona'ksiistapsskowasi I'naksahkomaapiiksi ki imitaiksi aisstaiksi maksikamo'soisawa kayii.
Ihkssimaani

Gerald Tailfeathers, Winter Meat [Issto'ksisako], 1960, Otsinanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
Winter Meat
[Issto'ksisako],
1960,
Otsinanskaan Glenbow Museum

   

"Nitaapaikskimaani aakayimmi stamikiksi nitsiinowaiksi. Iikomaipiipoyiiyawa aahkitsi'nitahsaawa. Aksiikomaomspika'piwa aahkanistahkapohto'pi i'ksisakoyi."
Niita'paisttotso'pi

"Akaya'ki'tsinoy'ssato'pi pakki'pistsi annoom ki maatoohksoka'piwa ikskimaani. Apinakosi akitapo'tsatsisttotso'pi iiniiksi. Otokiowawaiksi aaksiikohtsokawo'taanskao'piawa ki akohtsootsimao'piawa."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.