Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Niita'paisttotso'pi

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Niita'paisttotso'pi

 

Niita'paisttotso'pi

Aakiiksi aotoi'tsikatoomiawa a'pisttotsini. Aopakiiyawa, aya'kihtayawa, itaisapa'kihtayawa otonistsiiskaanowawaistsi, itaya'kohkipistatsiyawa otomitaamowawaiksi ki oota'sowawaiksi, itaitapota'sowaana'tsiyawaiksi otayakitapisowaoki'kaahpiawa. Ninna'sina aikayisso maahkitsopowatsistosissawa omohtayaksisttotspiawa.
Onistsiiskaanistsi Niitohta'paisttotso'pi

Gerald Tailfeathers, On the Move [A'paisttotsi], 1960, Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
On the Move
[A'paisttotsi],
1960,
Otsinaanskaan
Glenbow Museum


Onistsiiskaanistsi Niitohta'paisttotso'pi

Nitsiikohtai kaapisowaisttotspinnaan nitaohpo'kia'paisttotsinnaani aowahsa'piyi. Aamoi saissksiimokoistsi ki iiniwa, nitsowahsinnaanistsi nitaohpo'kia'paisttotspinnaan. Saokii maatstamohkanaisaokiiwa. Aomia'nistaisspahkoowa'siwa. Iitsissksimmatoohpistsi onistsiistsi ikitaikkama'pohpi'yawa a'kahkoistsi. Noohsokonnaanistsi aomo'tapaihtsiyawa ki aitapohsokoowa'siyawa nimohtaopamohpinnaanistsi.
Onistsiiskaanistsi Niitohta'paisttotso'pi

Siksika ki manistsi, 1926. Edward S.Curtis, Glenbow Archives NA-1700-156; Kainaakiwa imitaonistsiwa, 1924 aahkitsiwa, W.J.Oliver, Glenbow Archives NA-1093-2

Edward Curtis osinaakssin Glenbow Archives NA-1700-156

Glenbow Archives NA-1093-2


Niitahtayiistsi Aopamaato'pi

Aakaoyi ihtaopamaopistsi. Maataimmiwa aamostsksi, maataisskaana'piwaistsawa. Koohsokonnoonistsi aohkanaitapihtsiiyawa aamostsk ihtaopamaopistsi.
Niitahtayiistsi Aopamaato'pi

Sinaaksin, Siksikawa aopamaatoom niitahtayi, 1881 aahkitsiwa, Sydney P.Hall, Glenbow Archives NA-843-2

Glenbow Archives NA-843-2


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.