Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Akoka'tssini

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Akoka'tssini

Kanayiiposi otapi'sina itaomottotsiwa. Nitsitawaatowa'psspinnaan. Maanistapihtsisttotspi matapiwa, niitapaya'kokiiwa. Ikso'kowammotsiiksi ni'toyim itaoki'kayaawa. Moi akoka'tssini ao'takiwa. Pinaapohtsim annimay itaikayihtsiwa.

Akoka'tssini

Amok isskohtsik 1880 annik aokakihtsimaiksi itssakssikaatoomiawa akoka’tssini. Kitsitapiiminnoona itsipaotsiwa itomanistaihtsiwa kipaitapiisinnooni. Omistsi naatowa'pistsi ihtaissksinima'tsootsp niitsipoyihkihtsi'pi nipaitapiisini, niitsikso'kowamahpi kanaomia'nistsipi'kssiwa. Akoka’tssini ihtaissksini'p kitsiitsitapiisinnooni. Ihpihtsiwa kipaitapiisinnooni.
Niitoyiis

Siksikaoki'kaan,Soyoohpawahkoyi, 1900 aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-1094-4

Glenbow Archives NA-1094-4

   

Niitai'kokato'pi niitoyiistsi

Aakaoyi niitokoyiistsi itsinaakio'piawa, itsi'kokaopiawa. Paapao'kani ihtao'tstsiyi mostsisk pissatsinaaksiistsi. Mattohtaisoksi paitapiyi matapiiksi mostsissk sinaaksiistsi.
Niitoyiis

Siksikaoyisi i'kokato'piawa, 1900-1903 aahkitsiwa, Glenbow Archives NA-919-37

Glenbow Archives NA-919-37


Pi'ksikkahtssiistsi

Maataikakawaatowa'psiwa matapiwa awaakoka'tssisi. Iitaoksisawaaatsiwa, ninaiksi itaipi'ksikkahtssiiyawa ki itaitsinikootsiwa.

Aipo'taisapanisttsiyi ipo'tsapanistsiitapiiksi. Aiksisatoomiawa mistsi mohkiistsi omohtaisapanisttsiihpiawa. Ainihkiiyawa ayaiksisataasawa aissaksipistsskoyiwa miiksi aisapaniiksi. Isskoohtsik tokskammiksi mattohtaikahtsiiyawa ponokaomitaiksi, naamaiksi ki amostsk piaapiistsi.
Pi'ksikkahtssiistsi

Gerald Tailfeathers, The Hand Game [Pi'ksikahtssini], 1961, Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
The Hand Game [Pi'ksikahtssini], 1961,
Otsinaanskaan
Glenbow Museum

   

Passkaanistsi

Matapiwa noohkattai'taamsiwa maataikakawaatowa'psiwa. Nitaoksisswaaatsiihpinnaan nitsitaitsinikootsiihpinnaan. Nimattainihkihpinnaan ki nitsitaipasskaahpinnaan. A'sitapiiksi otstsiimmawaiksi iitaohpokihpiimiyawa. Aawaakiipasskayawa, aisipisttoihpiiyawa ki aamoi iikai'taamipasskayawa.
Passkaanistsi

Aisipisttoipasskayi Siksikawa, 10 Pakki'pistsi Otsitai'tspi, 1961, Glenbow Archives NA-1481-399; Siksikaikoan aipisatspiwa iya'ksinao'siwa mi Siksisstoyi, 28 Pakki'pistsi Otsitai'tspi, 1967, Glenbow Archives NA-2557-87 Siksikaikoan aipisatspiwa mi Siksisstoyi, 28 Pakki'pistsi Otsitai'tspi, 1967, Glenbow Archives NA-2557-85

Mattstsikiksi sinaaksiiksi

Glenbow Archives NA-1481-399

Glenbow Archives NA-2257-87

Glenbow Archives NA-2257-85


Akoka'tssini

Matapiwa iitaomoowa akoka'tsiisawa. Anni saakianistaisiwa.
Niitoyiis

Gerald Tailfeathers, Blood Camps [Kainaoki'kaanistsi], 1956, Otsinaanskaan Glenbow Museum

Gerald Tailfeathers,
Blood Camps [Kainaoki'kaanistsi], 1956,
Otsinaanskaan
Glenbow Museum


"Kiwa nitsiikitaahsoki'kaahpinnaan annoom nitohtsimaahpinnaan otakaowahsi pakki'pistsi ki otakayi'si ponokaiksi aamoi pinaapoohtsi."
Niita'paisttotso'pi

"Akoka'tssini akaiksista'piwa. Apinakosi matapiwa akomatapopaki'wa."
Niita'paisttotso'pi


Spoohtsi Stapo’t mattoki’kaani

 
 
Nookonnaani Flash Version Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.