Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Kitsskskanissowawaistsi

Nitsiikaahsi’takihpinnaan kitsiiksisawaato’sowawayi Niitsitapiisini: Our Way of Life.

Kitaaksskanistohpinnaan maataksisamowa.

Kitsskskanisssowawaistsi akatsitapsski’piawa Canadian Heritage Information Network (CHIN). Annikskayi aotoi’tsikatoomiawa ann nistapa’pi ihtaissksinimmiawa saipai’tapi manistaiksimstahpi. CHIN' s Privacy Policy ).

Kitsskskoohsini:

Kitsskskanissiistsi:

 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.