Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

stapaahkio'takit aamostsi nisoi sinaaksiistsi kitahkitohkoissksini'p naanistaopihpinnaani anohk ksiistsikoihk.

Noohkiitssimmiksi Naanistsikso’kowamahpinnaani

Maatsopokohkokkiihka aokakihtsimaiksi kitsksaahkoominnooni. Aniai niitsitsinikootsp. Anohk Niitsitapiaokakihtsimaiksi imai’tsskaamatoomiawa aahkohtsiponihtattsi amoi ksaahkoyi iitsatokihso’pi.

Iitaissksinima’tsaahpi noko’sinnaaniksi iiyoohkiitsiyawa. Ihpaissksinima’tsayawa nipaitapiisinnaani ki naanistsitsinika’sspinnaani. Nitaawattawattaatsto’pinnaan nitsitaisokinotspinnaanistsi aahkitaisokotoi’tsikatahpi nitsitapiiminnaaniksi.

Aikaistapaisttsima’psi aokakihtsimaiksi maahkohtaiponihtaaniawa issksinima’tstohksini ki naanistaisokinotspinnaani. Amostsk nimohtsitsiponihtaahpinnaani aokakihtsimaiksi otaootsissaawa nipaitapiisinnaani.


 

Misstanistsisstoyihpi noohkiitsitapiwa nitohpokitapaissiimannaaniawa anno. Naapiikoaiksi otaootoohsawa nipaitapiisinnaani itomatapoohkiitsiwa. Po’kiyo’k kitaahkitohkoissksini’powawa. Maahka’poohkiitsihtoto’p?

Noohkiitsitapiiwa niitohpoksipaitapiimahpi


 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.