Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 

Ni’tohtayissitapiisini

Maanistsiihp

Mi Glenbow Museum anni Niitsitapiisini: Our Way of Life nittotsi’p ni’tohtayissitapiisini. Ma’nistohpaihtsiwa ni’tohtayissitapiisini mi Glenbow ki amoksk mattstsikiksi noohkattawattsina’niiksi ni’tohtayissitapiisini. Amostsk itokakihtsimato’piawa Copyright Act annoom ksaahkoyi ki noohkiits ksaahkoistsi. Annom iitsitsinikatoohpistsi maatakitstsi’pa ihtohkoina’nskoohsi. Kaakohtsitsto’piawa aahkitsitsinikatoohsawa, manistsi’tsitapiihpi ma akohtaissksinima’tsoohsiwa. Iitotoisapsinai’pistsi maatakoohkiitstoohpaistsawa ki akohpsinai’piawa ni’tohtsissitapiisini ki ihto’to’tsi’piawa. Ihtsissitapiiksi akohtsapo’yaawa kamattsitstsi’ki niitakkiokakihtsimato’piawa. Akstsinao’kamanistsiyawa Glenbow Museum tsaahtao ni’tohtsissitapiisini otsina’ni kamakohtoohkiitsisitapiisawa aamostsi. Anni maanistsi’tokskaahpiawa otaakanistohtaisska’kanikkiawa Glenbow Museum. Stapsinaakik copyright@glenbow.org kamstainowawainiki kitaahk ohkoissksinissowawayi ni’tohtsissitapiisini manistsina’nasspi ki niitokakihtsimato’pi anno iitstsiyii.

Iikaina’na’siists

Iitstsi’p iikaina’na’si iitsinohto’pi Niitsitapiisini: Our Way of Life ki Glenbow Museum iiksiyiika’kimawa maahkohkanayiinapsskowahsi iina’natoomiksi ni’tohtsissitapiisini. Itstsi’ki aisstayi maahkohtsissitapiisi amostsk iikaina’na’siistsi akstsinaotoomokamanistsiyawa iina’natoomiksai.

Iitapsskskanissiistsi

Annom iitstsiyii aahkamitstsip otsitsitapsskskanihpiawa noohkiitsi. Glenbow Museum maatsito’tohkaikiwa aamostsk. Aikakitapsskskaniiwaistsi.

 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.