Niitsitapiisini: Our Way of LifeNookonnaani

 
Stapiikitsa'pikssik amostsi niisoisinaaksiistsi kitahkitohkoissksini'powawa anohk naanistsipaitapiihpinnaani.

Nitawahsinnaani Naanistsitopihpinnaani

Anohk nitsitaoto’yi’kaahpinnaani iitaohpommao’pistsi. Nitayaakohtsissitapiihpinnaanistsi ni’toi. Isskoohtak niitao’tsim ksaahkoyi anni ookowayi. Ihta’paisttotsiiyawa maahkitsito’tsatopissawa otsita’kohkoototaahkaahpiawa. Aohkii, miinistsi ki otaonato’powaistsi mattohta’paisttotsiiyawa. Mattaohpo’kisttotsiiyawa kaawa’pomaahkay. Po’kiok ni’tsstoyi.


 

Nitawahsinnaani

Nitawahsinnaani ihtomatapihtsiwa miistakistsi iitsinnaapihtsiwa.

Kitsitapiiminnoona ikaika’pisowaiisttotsiwa. Maatai ksissta’pita’paisttotsiwa. Issksinimmiawa otsitawaakaohpi miinistsi ki otsita’kohkoikskimiaahpiawa. Mooksi ihto’tsitapiiyo’piksi aipo’taitsinikootsiyawa aamoi maanistsihpi otsita’paitapiihpiawa. Moostsi itsisowao’ki’kao’pistsi ikaisokokakioopaato’piawa.

Ihto’tsitapiiyo’piksi itaotoki’kayawa niitahtaistsi ki maksisskommiksi. Otsita’kohka’kisspiawa ki otsita’kohkoototaahkaahpiawa ki itsawaakohkoisatsistotowahpiawa annimayi itaoki’kayawa.

Nitaohpokoki’kaamannaani nomohpapiiyihpinnaaniksi, niksisstsinnaaniksi, ni’sinnaaniksi, nikso’kowaamannaaniksi, ki naaahsinnaaniksi. Aamoksiyai nimohto’tsitapiihpinnaani. Tokskammiksi Mamiaoyi, niiksi Nitai’tsska ki niiksi Aakaipokaa. Tokskammiksi ao’tsitsksikiipippitapii.

Iitaihtsi’p otsitaomaoki’kaahpiawa, otsita’kaohko’yi’kaahpi, otsitakaohpi atotaani, ki aohkii. Nitsita’paisttotspinnaan tokskayi aamostsi aisawattakaaosi. Nitssookssksini’sinnaani nitawahsinnaani nitsiikaikamohkoonimaahpinnaan naahkitapisttotspinnaani.

Aki'kaanistsi


 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.