Niitsitapiisini - Niitsitapiiwa Maanistsitsinika'sspi


Oki.

Nanista’paisspinnaani ki nitainna’ki’pinnaanistsi nitohkokkinnaan Ihtsipaitapiiyo’pa ki niiksi mattatoyiitapiiksi iitaopiiksi nipaitapiisinnaani. Misstanistsikiipoikiipippoisstoyihpi nitsitsipaitapiihpinnaan anno nitai’ta’ka’passpinnaan ki nitsiiksskonata’psspinnaan. Apamitapiiksi otaaotoohsawa iikitoohkiitsiwa nipaitapiisinnaani ki tokskaistsi nipaitapiisinnaani aistama’kssikaasiwa. Nitsiimaipaitapiihpinnaan. Nitssakiainai’tsi’pinnaani nitomai’taksinnaanistsi. Nitaisaakiaawaatowa’psspinnaan ki nitsiimaitsina’psspinnaan niipaitapiisini.

Kitahkoohkotsistapi’tsi’powawa nanistsipaitapiihpinnaani. Ahkohkitsitsoki’tomanistaopao’p anno ksaahkoyi.

 
Nookonnaani Iitapanio'piksi Niitawai'stamattstohkato'pi Anno maanistapa'pihpi Kitanissowawaistsi
Ni'tohtayissitapiisini Glenbow Museum, . Maatakitotoisapsinaakio'pa.